Belgelerimiz

Belgelendirme günümüzde giderek daha da önem kazanmış, uluslararası ticarette, pazarlamanın birinci öncelikli konusu olarak gündemdeki yerini almıştır. Özellikle iki ve çok taraflı anlaşmalar çerçevesinde ürün ve hizmetin pazarlanması için düzenlenen belgeler önemli rol oynamaktadır. Bu çerçevede, uluslararası platformlarda belgelerin karşılıklı olarak tanınması ticareti kolaylaştırmış, özellikle gümrük kapılarında ürünlerin uzun süre bekletilmesi problemini ortadan kaldırmıştır.

Marka Tescil Belgesi

Marka tescil belgesinin alınması marka başvurusu ile başlayan bir tescil sürecinin nihai sonucudur. Marka tescili ile ticarette kullandığınız ürün veya hizmet isminizi koruma altına almış olursunuz.

Markalar tescil edildikten sonra 10 yıllık koruma sağlamaktadır. Bu 10 yıllık süreç dolduğunda markaya tesciline devam etmek isteniyorsa marka sahibi tarafından marka yenileme işleminin yapılması gerekmektedir. Marka yenileme süresi ise kanunlarda marka bitiminden itibaren 6 ay olarak belirtilmektedir.

ISO 9001 Belgesi

ISO International Organization for Standardization kısa yazılışıdır, yani uluslararası standardizasyon örgütünün oluşturduğu bir kalite yönetim standardıdır. ISO 9001 Belgesi ise ilgili kuruluşun ürün veya hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir yönetim sistemine uygun olarak sevk ve idare edilen bir yönetim anlayışının sonucunda ortaya konduğu ve dolayısı ile kuruluşun ürün ve hizmet kalitesinin sürekliliğinin sağlanabileceğinin bir güvencesini belirler.

Yabancı Tedarikçi ve Yüklenici Tescil Belgesi

Bu Belge Libya Elektrik İdaresi tarafından verilmiştir. Gold Energy ilgili makamda kayıt altına alınarak, Güneş Enerji gerekli şartları yerine getirdiğinden, her nevi Kablo ve Aksesuar ve Sokak Aydınlatması tedarik etme ile yetkilendirilmiştir.