Güneş Enerji Sistemleri

Dünyamızda ki tüm enerji kaynakları güneşten türemiş ve türemektedir (petrol, kömür, rüzgar, su döngüsü vs.), fakat fosil kaynaklar tükenme noktasına gelmişlerdir. Petrol için 30 yıl iken, kömür için bu süre daha fazladır. Doğrudan güneş enerjisinden faydalanmak yerine bu enerjiyi dolaylı yollardan elde etmek hem zahmetli hem de maliyetlidir. Güneş enerjisi, güvenli, çevre dostu ve uygun maliyetlidir. Ayrıca, bu enerji güneş ile devamlı olarak yenilenebilmektedir. CO2 emisyonlarının azaltılması, enerji maliyetlerini azaltmak ve çevreye zararsız, temiz bir enerji üretmek güneş enerjisi sistemleri ile çok kolay. Güneş enerjisi ister su ısıtılması için, isterse güneş pilleri ile elektrik üretimi için kullanılsın, kurulan bu sistemler sayesinde ücretsiz ve çevre dostu enerji sunar.

Güneş enerji sistemlerinin verimli olmadığı önyargısına karşılık, otomobillerin verimi %32 civarında iken güneş enerjisi ile su ısıtma sisteminde bu oran %60, güneş pillerinde ise %20 değerlerini yakalamış bulunmaktadır. Kuracağınız bir güneş enerji sistemi kısa süre içerisinde yatırım maliyetini karşılayarak, çevre dostu enerji keyfini masrafsız kullanırsınız.

Güneş Enerjisi Yeni ve yenilenebilir bir enerji kaynağı oluşu yanında, insanlık için önemli bir sorun olan çevreyi kirletici artıkların bulunmayışı, yerel olarak uygulanabilmesi ve karmaşık bir teknoloji gerektirmemesi gibi üstünlükleri sebebiyle son yıllarda üzerinde yoğun çalışmaların yapıldığı bir konu olmuştur. Binaların ısıtılması, soğutulması, endüstriyel, bitkilerin kurutulması ve elektrik üretimi güneş enerjisinin yaygın olarak kullanıldığı alanlardır.

Sürekli bir füzyon reaktörü olan güneşin enerji kaynağı, hidrojenin helyuma dönüşmesi esnasında, saniyede 4 milyon ton kütle enerjiye dönüşerek, yaklaşık 3.5×1026 değerindeki enerjinin ışınım şeklinde uzaya yayılmasıdır. Güneş daha milyonlarca yıl ışımasını sürdüreceğinden, dünyamız için sonsuz bir enerji kaynağıdır. Güneşten gelen güç insanlığın yıllık ticari gereksiniminin 16.000 katından çoktur. Dünyadaki tüm elektrik santrallerinin toplam gücü; güneşten gelen gücün 61.000′de birinden azdır. Güneşten gelen güç dünyadaki tüm nükleer santrallerin ürettiği toplam gücün 527.000 katıdır.

TÜRKİYE’DE GÜNEŞ ENERJİSİ KULLANIMI

Güneş enerjisi geniş bir coğrafi dağılıma sahip bir enerji kaynağıdır. Coğrafi olarak 36-42° kuzey enlemleri arasında bulunan Türkiye, güneş kuşağı içindedir. Şu an için güneş enerjisinin kullanımı oldukça azdır, ancak geleceğin dünyasının enerji gereksiniminin karşılanmasında, geleneksel enerji kaynaklarının yanında en önemli seçeneklerden biri olacağı düşünülmektedir.

Güneşten nasıl elektrik elde edilebilir?

Güneş panelleri güneş kolektörlerinden farklı olarak sıcak su değil, elektrik enerjisi üretirler. Panel yüzeyine gelen güneş ışığı, panellerin yapıldığı özel yarı iletken malzeme sayesinde elektrik üretmesini / dönüştürmesini sağlar. Sistemin çalışması için direk güneş ışığı almasına gerek yoktur, aydınlık da yeterlidir, bu sayede bulutlu havalarda dahi üretim yapılabilir.

Güneş ve Rüzgar enerji sistemleri nerelerde kullanılabilir?

Rüzgâr ve güneş enerjisi sistemleri ülkemizde şebeke elektriğinin ulaşmadığı ve/veya mevcut olduğu her yerde kullanılabilirler.

 • Elektriksiz çiftlikler, dağ evleri, yazlıklar
 • Elektriği olmayan şehre uzak köyler
 • Deprem, doğal gaz, su gibi ölçüm istasyonları
 • Farklı akademik uygulamalar, Ar-Ge projeleri
 • Sanayi uygulamalarına otoprodüktör sistemleri
 • Acil iletişim sistemleri
 • Telekomünikasyon sistemleri
 • Tekneler, deniz uygulamaları
 • Askeri Uygulamalar

Güneş enerjisinin kullanıldığı başlıca örnekler olarak sıralanabilir.

Bulunduğum yerde şebeke elektriği var, ama ben yine de temiz enerji sistemi kurmak istiyorum, yasal olarak bir sakıncası var mı?

Şebeke elektriği olan yerlerde güneş ya da rüzgâr enerjisi kullanımıyla ilgili yasal bir sakınca yoktur. Belediyeden veya başka bir kurumdan herhangi bir izin belgesi almanıza da gerek yoktur.

Temiz enerji kaynakları ile hangi cihazları çalıştırabilirim?

Güneş enerjisi ile teoride her türlü cihazı çalıştırmak mümkündür. Fakat tüketim arttıkça ilk yatırım maliyeti de artacaktır. Bunun yanı sıra, güneş panelleri ve rüzgâr türbinleri doğru akımda (DC) elektrik üretirler, günlük hayatımızda kullandığımız birçok cihaz ise alternatif akım (AC) kullanır. Bu nedenle sistemlerde üretilen elektriği alternatif akıma çevirmek için bir invertör kullanılır. Anlık olarak çok fazla güç çeken klima, elektrikli ısıtıcı, dalgıç pompa gibi cihazlar ekipman masrafını arttıracak ve projenin ilk yatırım maliyetini yükseltecektir.

 • Elektriksiz çiftlikler, dağ evleri, yazlıklar
 • Elektriği olmayan şehre uzak köyler
 • Deprem, doğal gaz, su gibi ölçüm istasyonları
 • Farklı akademik uygulamalar, Ar-Ge projeleri
 • Sanayi uygulamalarına otoprodüktör sistemleri
 • Acil iletişim sistemleri
 • Telekomünikasyon sistemleri
 • Tekneler, deniz uygulamaları
 • Askeri Uygulamalar

Güneş enerjisinin kullanıldığı başlıca örnekler olarak sıralanabilir.

Ne kadar büyüklükte bir sisteme ihtiyacım olduğunu nasıl belirleyebilirim?

Bulunduğunuz bölge, şehir ile lokal çevre şartları ve çalıştırmak istediğiniz cihaz çeşitleri, sayısı ve çalışma süreleri lk yatırım maliyetini etkiler. Bu verilerin analiziyle ihtiyacınız olan doğru sistemi bulabilirsiniz.

Güneş enerjisini aydınlatma için nasıl kullanabilirim?

Güneş panellerinden gündüz boyunca elde edeceğiniz enerjiyi aküler vasıtasıyla depolayarak gece boyunca da kullanabilirsiniz. Ev, bahçe, ofis, teras, park vs kullanım alanlarında bedava aydınlatma sağlama imkanına sahip olabilirsiniz. Bu sayede kesintisiz aydınlatma yapabilirsiniz. Alarm, güvenlik sistemleri ile afet vb. acil durumlar için de son derece güvenlidir. Özellikle şebeke elektriğinin olmadığı yerler ile CFL, LED gibi tasarruflu / ekonomik aydınlatma ürünleri ile ideal sonuçlar almak mümkündür.

Güneş panellerini taşınabilir olarak kullanmak mümkün müdür? ( Örneğin, karavanımın üst kısmına monte ederek kullanma imkanı var mıdır?)

Elektriğinizi yanınızda taşıyabilirsiniz. Karavanınızın üst kısmına panelleri yerleştirerek gündüz boyunca elektriğinizi kullanabilir ya da akü yardımıyla depolayabilirsiniz. Bu sayede karavan içindeki cihazlarınızı kolaylıkla çalıştırabilirsiniz.

Satın alacağım güneş panellerinin ömrü ne kadardır?

Güneş panelleri 50+ yıl çalışabilmektedir. İlk 20 / 25 yıl süresince anma kullanma koşullarında ve fabrikasyon imalat hatalarına karşı performans garantileri mevcuttur.

Satın alacağım güneş panellerinin ömrü ne kadardır?
 • Doğrudan güneş enerjisini kullanır
 • Doğal ısıtma ve soğutma sistemleri kullanarak binaların gereksiz ve aşırı ticari enerji tüketimlerini önler
 • Çevre değerlerini korur, çevreye verilen zararları en aza indirir
 • Doğal ve sağlığa zararsız malzemeler kullanır
 • Kullanılan malzemelerin ömürleri onlarca yıl olarak belirlenir
 • Ekonomiktir
 • Dışa bağımlı değildir
 • Temiz, çevreye ve canlılara zararsız, atık içermeyen enerjidir
 • CO2 artışına bağlı olarak sera gazı etkisi ve küresel ısınmaya neden olmaz.-Modülerdir, taşınabilir
 • İhtiyaç halinde sisteme ilaveler yapılabilir
 • Elektriğinin üretildiği yerde tüketim imkanı sağlar
 • Son kullanıcıların yakınına kuruldukları için iletim ve dağıtım cihaz gereksinimi azalır ve yerel elektrik hizmetinin güvenilirliği artar
 • Lokal çözümlerde bakır kablo kullanımı engellenir
 • Elektrikte kaçak ve enerji iletim kayıpları en aza indirilir
 • İşletme ve bakım maliyetleri diğer sistemlere göre yok denecek kadar azdır
 • Dağınık elektrik üretimi ve tüketimi sayesinde trafo merkezine yüklenilmez
 • Mevcut enerji altyapısını destekler, inşaat sektörü ile sinerji sağlar
 • İhtiyaç duyan birey, kurum ve kuruluşlara elektrik üretimi imkanı sağlar
 • Mevcut yapıların kendi elektriğini üretmesine olanak sağlar
 • Gereken enerji her yerde, her bölgede ve her mevsimde bulunabilir
 • Pratik, kolay ve kısa sürede kurulum imkanı mevcuttur
 • Yerli, yenilenebilir ve çevre dostudur
 • Fotovoltaik sistemlerin ömürleri 25 yıl ve üstüdür
 • Teknoloji, yerli ve yan sanayi ile istihdam oluşur