Rüzgâr Enerji Sistemleri

Rüzgâr enerjisi, rüzgârı oluşturan hava akımının sahip olduğu hareket (kinetik) enerjisidir. Bu enerjinin bir bölümü yararlı olan mekanik veya elektrik enerjisine dönüştürülebilir.

Rüzgâr gücü, elektrik üretmek için rüzgâr türbinleri, mekaniksel güç için yel değirmeni, su veya kuyu pompalama için rüzgâr pompaları veya gemileri yürütmek için yelkenler kullanarak rüzgârın kullanışlı formundaki rüzgâr enerjisinin sonucudur.

Enerjiye olan talebin giderek artması, dünyanın petrol, doğal gaz ve kömür gibi sınırlı fosil yakıt kaynaklarının azalması, sanayileşen ülkelerin çevre problemlerinin giderek ön plana çıkması ve petrol fiyatlarının değişkenlik göstermesi gibi faktörler, enerji kaynakları ile enerjinin etkin kullanımı konularını her zaman ön planda tutmaktadır. Bir taraftan bu kaynakların verimli kullanımında iyileştirme, diğer taraftan da nükleer enerji kaynakları ve yenilenebilir enerji kaynakları olarak tanımlanan hidrolik, güneş, rüzgar, biokütle gibi tükenmez kaynaklardan enerji üretimi önem kazanmıştır.

AVANTAJLARI

Temiz

Rüzgar gereken hızda esmeye devam ettiği sürece rüzgar tribünleri çalışmaya devam ederler. Rüzgarın ihraç edilmesine ya da tedarik edilmesine gerek yoktur.

HER YERE YERLEŞTİRİLEBİLİR

Doğaları gereği rüzgar türbinleri yaşanması mümkün olmayan yerlere bile yerleştirilebilirler. Hatta dağlık ve açıklık bölgelere yerleştirmek için ideallerdir.

ÖLÇÜLEBİLİR

Rüzgar tribünleri değişik boyutlara sahiptirler ve her biri değişik güç çıktısına sahiptir. Orta boylu bir rüzgar tribünü diğer enerji kaynaklarından yardım alamayan küçük, izole bir topluluğa enerji vermeye yetecektir.

Dağıtım

Bir güç istasyonunun büyük oranlarda enerjiyi üretmesi yerine birçok daha küçük rüzgar türbinlerinin ayrı ayrı üretmesi aynı oranı üretebilir. Bunun anlamı büyük bir sistem hatasının olması için olasılığın düşmesidir ve üretimin durması olasılığıda çok daha düşüktür. Mikro üretim için rüzgar enerjisi ideal bir yöntemdir.

Neden Dikey Türbin?

Dikey türbin teknolojimiz sayesinde 3 kanatlı yatay türbinlere göre daha az yüksekliklerde verimli elektrik üretebilmekteyiz.

Yatay türbinler verimli olabilmek için mümkün olduğunca yükseğe kurulurlar ve ana rüzgarın yönüne dönerek bu gücü kullanırlar. Dikey türbinler ise bir adım ileriye giderek yapıları sayesinde her yönden gelen rüzgarın her an tüm gücünü kullanırlar. Türbinlerimiz ayrıca hem sessiz hem de göze hoş gelen görünümdedirler. Türbinlerimizin özel dizaynları sayesinde dünyanın en verimli çalışan dikey türbinlerindendir.

Neden Rüzgar?

Rüzgar enerji üretimi için en uygun yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarındandır. Süratli kurulumu , az olan yer ihtiyacı ve düşük bakım maliyetleri ve ayrıca her daim bedava olması.