Güneş Enerji Güç Sistemleri

Photovoltaic (PV)sistem, binalara en kolay uygulanabilen yenilenebilir elektrik kaynağıdır. Üretilen Elektrik yerinde kullanıldığından, dağıtımda meydana gelen kayıplar oluşmamaktadır.Gün ışığından DC elektrik elde edebilmek için, PV modüllerin yapımında yarı-iletken malzeme kullanılır (genellikle silikon). Azami gün ışığı toplamak için geniş yüzeye ihtiyaç duyulur. Gereken elektrik miktarına göre panel kullanılmaktadır. Bu nedenle yarı-iletken ince, yassı, kristalize hücreler şeklinde ya da bir katman şeklinde destek olarak kullanılan malzeme (genellikle cam kullanılır) üretilir. Hücreler birbirileriyle kablo vasıtasıyla bağlanır ve elektrik bağlantıları olan ve su geçirmez bir modül haline getirilir.